مدل بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات

آشنایی با انواع مدل های بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات و انتخاب مدل امنیتی مناسب برای سازمان

مدل بلوغ امنیت، ابزاری برای سنجش سطح بلوغ امنیت یک سازمان است. بدون استفاده از مدل بلوغ، تصمیم‌گیری درباره وضعیت فعلی امنیت سازمان و برنامه‌ریزی جهت ارتقای آن بسیار دشوار است. در واقع، مدل بلوغ امنیت نشان می‌دهد که فعالیت‌های امنیتی سازمان، تا چه حد به بهبود وضعیت امنیت در آن سازمان کمک کرده است و نقاط ضعف امنیتی در چه بخش‌هایی وجود دارند.

در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با متدولوژی‌ها و معیارهای اندازه‌گیری بلوغ امنیت اطلاعات در سازمان آشنا می‌شوند.

اهداف دوره:

 1. درک عمیق از مفاهیم مدیریت و امنیت سازمان
 2. طراحی، پیاده‌سازی و به کارگیری معیارهای اندازه‌گیری بلوغ امنیت اطلاعات سازمان

مخاطبان دوره:

 • اعضای کمیته امنیت سازمان‌ها و نمایندگان مدیریت در امنیت اطلاعات
 • مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات، امنیت و شبکه
 • سرممیزان و ممیزان داخلی و خارجی انواع سیستم‌های مدیریتی
 • سایر علاقمندان به مقوله امنیت اطلاعات
 • مدت زمان دوره:

  16 ساعت (2 روز)

  محتویات دوره:

  1. مفهوم بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
  2. آشنایی با فرایندها و معیارهای امنیت اطلاعات
  3. سطوح بلوغ امنیت اطلاعات
  4. شناسایی شاخص‌های سنجش میزان بلوغ امنیت اطلاعات
  5. به کارگیری معیارهای سنجش میزان بلوغ فرایندهای امنیت اطلاعات و اهداف امنیتی
  6. مدل فرایندی بلوغ مدیریت امنیت اطلاعات
  7. روش‌های مدیریت مخاطرات امنیتی
  8. مدیریت استراتژیک امنیت اطلاعات
  9. مدیریت تاکتیکی امنیت اطلاعات
  10. مدیریت عملیاتی امنیت اطلاعات
  11. نقش مدیریت استراتژیک تاکتیکی و عملیاتی در ارتقای بلوغ امنیت اطللاعات